Annelikte Psikolojik Rahatsızlıklar

Hamilelik sürecinde ve hamilelik sonrasında anne adayları fiziksel ve mental anlamda birçok hastalık ve psikolojik rahatsızlık ile karşılaşabilmektedir. Bu sebep ile anne adayları hamilelik öncesinde edineceği bilgiler ile bilinçlenerek hamilelik sürecini ve hamilelik sonrasındaki süreci sağlıklı bir şekilde etkilenmeden atlatabilmektedir. Pek annelikte psikolojik rahatsızlıklar konusu hakkında önem taşıyan noktalar nelerdir? Birçok anne adayı bu konular hakkında fikir sahibi değildir.

Anne Akıl Sağlığı

Dünya genelinde hamile kadınların yaklaşık% 10’u ve yeni doğmuş olan kadınların% 13’ü öncelikle depresyon olmak üzere bir ruhsal bozukluk yaşamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu daha yüksektir, yani hamilelikte% 15.6 ve çocuk doğumdan sonra% 19.8’dir. Şiddetli vakalarda annelerin çektikleri acı çok ciddi olabilir, hatta intihar edebilirler. Ek olarak, etkilenen anneler düzgün bir şekilde çalışamaz. Sonuç olarak, çocukların büyümesi ve gelişimi de olumsuz etkilenebilir. Anne ruhsal bozuklukları tedavi edilebilir. Etkili müdahaleler, iyi eğitimli uzman olmayan sağlık sağlayıcıları tarafından bile verilebilir.

Annelikte Ruh Sağlığı İle İlgili Hedefler Şunlardır:

  • Annelerin zihinsel sağlığı için savunuculuğu güçlendirmek ve küresel liderlik sağlamak;
  • Maternal ruhsal bozuklukların erken teşhisi ve yönetimi için toplum temelli ortamlarda kanıta dayalı, maliyet etkin ve insan hakları odaklı ruh sağlığı ve sosyal bakım hizmetleri konusunda üye devletlere destek sağlamak;
  • Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra annelerin ruhsal bozukluklarının psikososyal iyi oluşunun, önlenmesinin ve teşvik edilmesinin desteklenmesi için stratejiler sağlamak;
  • Programların anne ve çocuk sağlığı girişimleri, üreme sağlığı programları ile entegrasyonunu desteklemek ve bunları DSÖ’nün toplumsal cinsiyete duyarlı ve eşitlik ve insan hakları odaklı stratejileri ile yaygınlaştırmak;
  • Annelerin ruh sağlığı ile ilgili bilgi sistemlerini, kanıtları ve araştırmaları güçlendirmek.

Doğumdan Sonra Annelikte Ortaya Çıkan Ruhsal Bozukluklarının Etkileri

Doğumdan sonra, depresyonu olan anne çok fazla acı çeker ve yeterli şekilde yemek, yıkanma veya kendini başka şekillerde tedavi edemez. Bu, hastalık risklerini artırabilir. İntihar riski de bir husustur ve psikotik hastalıklarda, nadir de olsa, intihar riski de göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok küçük bebekler, çevreye ve bakım kalitesine karşı çok hassastırlar ve çok hassastırlar ve muhtemelen ruhsal bozukluğu olan annelerden de etkilenirler. Uzun süreli veya şiddetli akıl hastalığı anne-bebek bağını, emzirmeyi ve bebek bakımını engeller.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.